«Οι 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από τα μάτια των παιδιών»


Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠ.ΠΕ.Θ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC) Γραφείο Ελλάδος-Κύπρου, διοργάνωσε ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09-15.00, στην αίθουσα «Jaqueline de Romilly» του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Οι 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από τα μάτια των παιδιών». Αφορμή αποτέλεσε το ηλεκτρονικό βιβλίο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο «Παιδικές Ιστορίες για έναν Δικαιότερο Κόσμο», το οποίο έχει μεταφραστεί από το UNRIC στην ελληνική γλώσσα.
Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και πολιτιστικών Θεμάτων και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σκοπός της ημερίδας, η οποία εστίασε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν αφενός να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για το διεθνές και το εθνικό πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και αφετέρου μέσα από εισηγήσεις φορέων, παρουσίαση καλών πρακτικών και ανταλλαγή απόψεων να διερευνηθούν τρόποι προσέγγισης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και να δοθούν εργαλεία και ιδέες για την υλοποίησή τους.
Τη συνάντηση πλαισίωσαν με ένα πολύ όμορφο δρώμενο για τους Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης, μαθητές από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια