Το πρώτο Online Εργαστήρι Διόρθωσης Γραπτών και Δημιουργίας Κριτηρίων Αξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Λυκείου!

 

Εξ' αποστάσεως Εργαστήρι με Θεωρία Διδασκαλίας &

Πρακτική Εξάσκηση διόρθωσης και Δημιουργίας Γραπτών

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό και οι 

φιλόλογοι που το διδάσκουν συχνά πρέπει να προσαρμόζουν την διδασκαλία τους σε νέα 

δεδομένα. Αυτό σε συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές, με πιο πρόσφατες αυτές στο ΦΕΚ 

στις 9/9/2021, καθιστούν την σωστή ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

 ώστε να μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους μαθητές τους.

Στο Εργαστήρι Διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών και Λογοτεχνίας για την Α΄, Β΄ και

Γ΄ Λυκείου θα ασχοληθούμε με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου και τις 

αλλαγές που φέρνουν στον τρόπο εξέτασης αλλά και διδασκαλίας του μαθήματος,

 θα αναζητήσουμε θεωρητικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας του και θα προχωρήσουμε 

και σε πρακτικές. Μέσα από πραγματικά γραπτά μαθητών θα μάθουμε: 

την σωστή προσέγγιση και διόρθωση γραπτών και πώς ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να δημιουργεί τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης.

Κλείστε θέση τώρα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια