Διδακτική Μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Διττό σεμινάριο για τα αρχαία ελληνικά στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 με βάση όλες τις αλλαγές των δύο προηγούμενων ετών αλλά και με όσες επίκεινται την τρέχουσα και επόμενη σχολική χρονιά. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Δημήτρης Νάτσης, καθηγητής αρχαίων Ελληνικών Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συγγραφέας σχολικών βοηθημάτων και βιβλίων που αφορούν την αρχαία ελληνική γλώσσα, συνεργάτης του Lexigram και άλλων φορέων που αφορούν την ελληνική γλώσσα.

Κρατήστε θέση τώρα

-Υποβάλλετε ερωτήματα και παίρνετε ζωντανά τις απαντήσεις κατα την διάρκειά μέσω 

του chat.

-Έκπτωση σε φοιτητές και φροντιστηριακούς οργανισμούς και ομαδικές εγγραφές

 (βλ. εδώ)

Ακόμη κάθε ενότητα θα βιντεοσκοπηθεί και η βιντεοσκόπηση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια